Logo Kultura Paryska 26 maja 2020
 • Wobec zjazdu pisarzy

  Nowe Drogi, nr 2
  --/02/1969
  ( Polska )
  Obraz dorobku literatury Polski Ludowej kreślony przed obradami XVII Zjazdu Związku Literatów Polskich (7-9.02.1969) zdominowany głównie doniesieniami o „rewizjonistycznej chorobie ogarniającej nie tylko obszary literatury”, zagranicznych ośrodkach dywersji ideologicznej szkalujących ustrój PRL i o warszawskim środowisku literackim, które przekształciło ZLP w forum dla „antysocjalistycznej działalności”.
 • „Oburzony”

  Barwy, nr 2
  --/02/1969
  ( Polska )
  Recenzja wierszy Stanisława Wygodzkiego, aktualnie biorącego udział „w opluwaniu naszego kraju” za pośrednictwem paryskiej „Kultury” i „Wolnej Europy”. Autor recenzuje wiersze opublikowane w listopadowym numerze „Kultury”, pełne „częstochowskich rymów”, które są na tak „żenującym poziomie”, że wprost ogarnia go zdumienie: „coś takiego przepuścili, przecież sami się kompromitują!”.
 • Чому Поляки ставлять на Москву?

  Гомін України,№ 8 (1031)
  15/02/1969
  ( Kanada )
  Emigracyjne pismo ukraińskie komentuje artykuł „Malaria”, opublikowany w grudniowym numerze „Kultury (1968), w którym Juliusz Mieroszewski przekonuje, że rzetelne porozumienie z liberalnymi kręgami w Rosji, szerzej z Rosją, jest warunkiem koniecznym utrzymania przez Polskę Ziem Zachodnich. Zdaniem komentatora to przekonanie jest jedynie na nowo skrojoną rusofilską koncepcją Romana Dmowskiego i motywowaną strachem przed Niemcami próbą porozumiewania się z Rosją ponad głowami zniewolonych przez nią narodów..
 • Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie

  Orzeł Biały
  --/02/1969
  ( Wielka Brytania )
  Rozważania o języku i konieczności troski o czystość języka ojczystego i walki z jego „zachwaszczaniem obcymi naleciałościami”.
 • Festgenommen bis zur Klärung

  Ostdeutscher Literatur-Anzeiger
  --/02/1969
  ( Niemcy )
  Odnotowana powieść Stanisława Wygodzkiego „Zatrzymany do wyjaśnienia” (Paryż 1968 Instytut Literacki).
POWRÓT DO POCZĄTKU »