Logo Kultura Paryska 11 sierpnia 2020
 • Пекін проти совєтсько-німецьких розмов

  Гомін України (Торонто)
  10/01/1970
  ( Kanada )
  W komentarzu poświęconym aktualnym sowiecko-chińskiem relacjom odwołanie do opinii Juliusza Mieroszewskiego wyrażonej w tej kwestii w artykule „Praga i Pekin”, opublikowanym w „Kulturze” nr 11 (266),
 • „Kultura”

  Corriere della Sera
  10/01/1970
  ( Włochy )
  W krótkiej notce Gustaw Herling-Grudziński podkreśla, że jest jedynie współpracownikiem i koryguje sformułowania z artykułu Enrico Altavilla opublikowanego na łamach „Corierre della sera”, przypisujące mu przesadny wpływ na kształt paryskiej „Kultury”..
 • Czarna lista

  Kronika (Londyn), nr 2 (365)
  10/01/1970
  ( Wielka Brytania )
  Apologia Polski Ludowej jako „nowoczesnego państwa socjalistycznego” oraz potępienie „chorobliwej działalności antypolskiej (...) zaprzańców i agentów” emigracyjnych w rodzaju paryskiej „Kultury”
 • Ein polnischer Djilas?

  Rheinische Post
  13/01/1970
  ( Niemcy )
  Omówienie krytyki gospodarczej i politycznej rzeczywistości PRL zawartej w książce Władysława Bieńkowskiego „Motory i hamulce socjalizmu” (Paryż 1969 Instytut Literacki).
 • Польська „Культура” про китайсько-російський конфлікт

  Український голос
  14/01/1970
  ( Kanada )
  Przekład fragmentów opublikowanego w „Kulturze” nr 11 (266) artykułu Juliusza Mieroszewskiego „Praga i Pekin”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »