Logo Kultura Paryska 5 lipca 2020
 • Abrechnung mit Polens Regime. Kritischer Kommunist erhebt schwere Vorwürfe

  Braunschweiger Zeitung
  14/01/1970
  ( Niemcy )
  Omówienie krytyki gospodarczej i politycznej rzeczywistości PRL zawartej w książce Władysława Bieńkowskiego „Motory i hamulce socjalizmu” (Paryż 1969 Instytut Literacki).
 • Erozji nie będzie

  Trybuna Ludu
  16/01/1970
  ( Polska )
  Druga część krytyki tzw. teorii konwergencji, zakładającej, że wraz z upływem czasu kraje komunistyczne i kapitalistyczne, będą się do siebie upodabniać.
 • Osobiście sądzę …

  Kronika (Londyn)
  17/01/1970
  ( Wielka Brytania )
  Leszek Kirkien przegląda rocznik „Kultury” 1969 i zapowiada serię artykułów o „nonsensach” jakimi „można karmić inteligentnych choć naiwnych, ale zgłodniałych polskiego słowa czytelników”. Przykładem tych nonsensów ma być polityczna publicystyka Juliusza Mieroszewskiego w której „naiwność graniczy z ignorancją” oraz artykuł „pozującego jako Polak” Zygmunta Baumana „O frustracji i kuglarzach”, opublikowany w „Kulturze nr 12 (255).
 • Polskim tropem w Manchesterze

  Kultura (Warszawa)
  18/01/1970
  ( Polska )
  Reportaż o Polakach w Wielkiej Brytanii.
 • Europeizacja

  Wiadomości Polskie (Sydney)
  18/01/1970
  ( Australia )
  Przedruk fragmentu „Kroniki angielskiej” z listopadowego numeru „Kultury” (1969).
POWRÓT DO POCZĄTKU »