Logo Kultura Paryska 8 lipca 2020
 • Okno na Rosję

  Wiadomości
  09/01/1972
  ( Wielka Brytania )
  W przeglądzie prasy odnotowane m. in. głosy emigracyjnej prasy rosyjskiej komentujące zawartą w drugim z rzędu "rosyjskim" numerze paryskiej "Kultury" (2/1971) propozycję dialogu polsko-rosyjskiego.
 • Obrachunek polityczny

  Związkowiec
  11/01/1972
  ( Kanada )
  Recenzja dwóch prac Władysława Bieńkowskiego wydanych nakładem Instytutu Literackiego w roku 1971, prezentujących jego koncepcję reformy systemu komunistycznego w Polsce "Drogi wyjścia" oraz ocenę i analizę okresu rządów Władysława Gomułki ("Socjologia klęski, czyli dramat gomułkowskiego czternastolecia").
 • Student Reported Jailed Over Polish Emigre Magazine

  Reutera
  10/01/1972
  Depesza Agencji Reutera z Pragi z informacją o procesach i wyrokach za pomoc w przerzucaniu do Polski wydawnictw paryskiej "Kultury".
 • Milovan Dżilas - „Rozmowy ze Stalinem”

  Radio Free Europe, Polish Broadcasting Department, Reading Aloud No. 68-71
  13-18/01/1972
  ( Niemcy )
  Scenariusze czterech kolejnych audycji radiowych poświęconych lekturze fragmentów książki Milovana Dżilasa "Rozmowy ze Stalinem" (Paryż 1962 Instytut Literacki).
 • Niezłomna służba Akowców na emigracji

  Dziennik Polski (Detroit)
  13/01/1972
  ( USA )
  Artykuł o kondycji polskiego obozu niepodległościowego na emigracji i jego stosunku do aktualnych problemów politycznych, Związku Sowieckiego, relacji polsko-żydowskich, relacji polsko-niemieckich i kwestii uznania przez Zachód granicy na Odrze i Nysie. Artykuł zawiera także uwagi o politycznych obowiązkach polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych, jak również szereg krytycznych obserwacji dotyczących polonijnego życia,. a także postulat spisywania czarnych list "bezspornych zdrajców w kraju i na uchodźstwie".
POWRÓT DO POCZĄTKU »