Logo Kultura Paryska 19 września 2020
LUDZIE
Jerzy Giedroyc

LATA NAJWAŻNIEJSZE

27 lipca 1906 w Mińsku Litewskim rodzi się Jerzy Giedroyc, pierwszy z trzech synów Ignacego Giedroycia i Franciszki ze Starzyckich.
1909 Narodziny brata Zygmunta.
1916 Rodzice wysyłają Jerzego do Moskwy, uczy się tam w gimnazjum Komitetu Polskiego, mieszka na stancji.
1917 Po rewolucji lutowej i zakończeniu roku szkolnego wraca do Mińska. Uczy się w gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej.
1918 Prawdopodobnie latem 1918 r. przeprowadza się do Warszawy. Wstępuje do Gimnazjum Towarzystwa im. Jana Zamoyskiego.
1920 Zgłasza się na ochotnika do wojska. Ma 14 lat i zostaje telegrafistą w Dowództwie Okręgu Generalnego I Warszawa.
1922 Narodziny brata Henryka.
1924 Rozpoczyna studia na wydziale prawa UW. Skończy je w październiku 1929 r. Działa w korporacji Patria i w ruchu międzykorporacyjnym.
1926 Jako członek Patrii w czasie przewrotu majowego opowiada się początkowo po stronie rządu. Członkiem Patrii przestanie być w roku akad. 1929/1930.
1928 Wstępuje do organizacji Myśl Mocarstwowa, redaguje „Dzień Akademicki”, dodatek do „Dnia Polskiego”, który później przekształci w „Bunt Młodych”. Pracuje w Biurze Prasowym Rady Ministrów. 1929 Zapisuje się na wydział humanistyczny UW.
1930 Zostaje sekretarzem ministra rolnictwa i reform rolnych Leona Janty-Połczyńskiego. Redaguje m.in. pierwszy numer kwartalnika „Wschód”.
1931 Żeni się z Tatianą Szwecow, przeprowadzają się do mieszkania przy ul. Brzozowej. Redagowany przez Giedroycia dodatek do „Dnia Polskiego” zmienia tytuł na „Bunt Młodych”.
1932 Jesienią Giedroyc zaczyna proces emancypacji „Buntu Młodych” od „Myśli Mocarstwowej”.
1933 Wchodzi w skład Rady Naczelnej Zjednoczenia Zachowawczych Organizacji Politycznych jako reprezentant Stronnictwa Prawicy Narodowej, konserwatywnej partii Janusza Radziwiłła. „Bunt Młodych” zaczyna wychodzić samodzielnie jako dwutygodnik.
1934 Nowym zwierzchnikiem Giedroycia w Ministerstwie Rolnictwa zostaje wiceminister Roger Raczyński.
1935 Pod koniec roku Giedroyc składa dymisję w Ministerstwie Rolnictwa.
1936 Zaczyna pracę w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. 1937 „Bunt Młodych” staje się „Polityką”. Rozstanie z żoną.
1938 „Polityka” wydaje publikację programową pt. „Polska idea imperialna”.
1939 Zostaje naczelnikiem wydziału prezydialnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. „Polityka” zaczyna wychodzić jako tygodnik. Podróżuje „Batorym” do Nowego Jorku na Wystawę Światową.
5 września – Giedroyc zostaje ewakuowany z Warszawy, w trakcie wędrówki ku granicy rumuńskiej redaguje biuletyn „Ostatnie Telegramy”.
18 września – przekracza granicę. Do Rumunii zabiera brata Henryka i żonę.
24 września – Giedroyc przyjeżdża do Bukaresztu, zostaje sekretarzem ambasadora Rogera Raczyńskiego.
1940 Spotkanie z wysłannikiem Abwehry, zostaje oskarżony w „sprawie karnej Jerzego Giedroycia i towarzyszy”, a następnie oczyszczony z zarzutów.
4 listopada – ewakuacja ambasady. Giedroyc pozostaje w Bukareszcie jako kierownik Biura Polskiego poselstwa Chile.
1941 Zostaje ewakuowany przez Anglików do Stambułu.
12 kwietnia – przyjazd do Hajfy. Wraz z bratem Henrykiem wstępują do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, otrzymują przydział do Kompanii Transportowej.
26 sierpnia – trafia do oblężonego Tobruku, gdzie prowadzi punkt NAAFI (rodzaj kantyny/sklepu), pomaga też w wydawaniu pisma „Przy kierownicy w Tobruku”.
1942 Stacjonuje w Gazali, Cyrenajce, Aleksandrii. Zostaje odkomenderowany do Mosulu w Iraku.
1943 Po spotkaniu z Józefem Czapskim trafia do otoczenia gen. Andersa – rozpoczyna pracę w Wydziale Informacji i Oświaty Armii Polskiej na Wschodzie. Zostaje kierownikiem Działu Czasopism i Wydawnictw Wojskowych. Reformuje pismo „Orzeł Biały”, wydaje m.in. „Dziennik Żołnierza APW”. Poznaje Zofię Hertz i Juliusza Mieroszewskiego. Zostaje mianowany oficerem propagandy (PRO).
1944 Przypływa do Tarentu. 2. Korpus od grudnia 1942 r. bije się we Włoszech. Zostaje ukarany dwutygodniowym aresztem za dopuszczenie do druku w „Orle Białym” artykułu „Libia a Cassino”. Dymisja ze stanowiska kierownika Działu Czasopism.
1945 Zostaje oficerem oświatowym Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych w Gallipoli. Na rozkaz gen. Andersa przyjeżdża do Londynu.
1946 Szef sztabu 2. Korpusu „w porozumieniu z Rządem RP w Londynie” powołuje w Rzymie Instytut Literacki. Generał Anders mianuje Jerzego Giedroycia kierownikiem Instytutu Literackiego.
1947 Pod redakcją Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ukazuje się pierwszy numer pisma „Kultura”. Instytut Literacki przenosi się do Francji.
1948 Demobilizacja pracowników Instytutu Literackiego.
1950 Zakaz rozpowszechniania „Kultury” w Polsce.
1951 Czesław Miłosz wybiera wolność. Przez ponad rok będzie mieszkać w Domu „Kultury”. Do zespołu Instytutu dołącza Henryk Giedroyc. 1954 Apel do czytelników z prośbą o pomoc w kupnie nowej siedziby dla Instytutu Literackiego. Instytut przenosi się do domu przy 91, av. de Poissy, na granicy Maisons-Laffitte i Le Mesnil-le-Roi.
1961 Giedroyc podróżuje po USA. 
1962 Ukazuje się pierwszy numer „Zeszytów Historycznych”. Jerzy Giedroyc do 2000 roku wyda ich 133.
1966 Henryk Giedroyc żeni się z Ledą Pasquali.
1969 W Vance umiera Witold Gombrowicz, dwa miesiące później w Bernie – Jerzy Stempowski.
1973 W Polsce umiera Zygmunt Giedroyc, brat Jerzego i Henryka.
1974 Spotyka się w Zurychu z A. Sołżenicynem i dostaje jego zgodę na publikację „Archipelagu GUŁag”. J. Giedroyc, J. Czapski i G. Herling-Grudziński wchodzą w skład kolegium redakcyjnego emigracyjnego pisma rosyjskiego „Kontinent”, założonego przez Władimira Maksimowa.
1975 J. Giedroyc udziela „Aneksowi” wywiadu, który – zgodnie z jego wolą - opublikowany zostanie dopiero w roku 1986.
1976 W Londynie umiera Juliusz Mieroszewski, najbliższy współpracownik Redaktora.
1977 Giedroyc publikuje „Deklarację w sprawie ukraińskiej”, podpisaną z jego inicjatywy przez emigrantów polskich, czeskich, rosyjskich i węgierskich. 
1979 Umiera Zygmunt Hertz. 
1980 W tygodniku „Le Point” rozmowa z J. Giedroyciem o Wydarzeniach Sierpniowych.
1985 W 459. numerze „Kultury” pojawia się oświadczenie J. Giedroycia: „(…) Nie szukałem i nie szukam następcy i zastępcy (...) Mimo niewątpliwie zaawansowanego wieku nie wybieram się umierać, ponieważ wierzę, że mam jeszcze dużo do zrobienia”. 
1986 8 października w podziemnym „Tygodniku Mazowsze” ukazuje się rozmowa z Jerzym Giedroyciem z okazji 40-lecia Instytutu Literackiego.1988 Spotkanie z Lechem Wałęsą w paryskim Centre du Dialogue. 
1989 Giedroyc otrzymuje nagrodę Polskiego Pen Clubu „za wybitne zasługi dla piśmiennictwa polskiego”. 
1990 Odmawia przyjęcia dyplomu za zasługi dla promocji kultury polskiej za granicą.
1991 W Bibliotece Polskiej w Paryżu Jerzy Giedroyc odbiera swój pierwszy doktorat honoris causa przyznany przez Uniwersytet Jagielloński. 1994 Redaktor odmawia przyjęcia Orderu Orła Białego.
1995 Promocja „Autobiografii na cztery ręce” z udziałem J. Giedroycia. W serii „Archiwum Kultury” ukazuje się jego korespondencja z K.A. Jeleńskim. 1996 Redaktora odwiedza prezydent RP A. Kwaśniewski. Giedroyc zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. 
1997 Giedroyc przyjmuje z rąk prezydenta Algirdasa Brazauskasa honorowe obywatelstwo Litwy. Ukazuje się korespondencja z A. Bobkowskim. 
1998 Giedroyc odbiera litewski Order Giedymina I stopnia. Ukazuje się korespondencja z J. Stempowskim. 
1999 Ukazuje się korespondencja z J. Mieroszewskim z lat 1949-1956. 
2000 Redaktor odpowiada na pytania internautów podczas czatu na portalu Onet.pl. 14 września - Jerzy Giedroyc umiera w Maisons-Laffitte w wieku 94 lat. Zostaje pochowany na cmentarzu w Le Mesnil-le-Roi. W listopadzie ukazuje się ostatni numer „Kultury” (nr 10/637).

Opracowano na podstawie m.in: – Mariusz Kubik, „Jerzy Giedroyc – postać i dzieło. Kalendarium” – „Jerzy Giedroyc 1906-2000”, opr. Jacek Krawczyk [w:] „Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek” pod red. K. Pomiana, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, UMCS, Lublin 2001. – Marek Żebrowski, „Jerzy Giedroyć. Życie przed «Kulturą»”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.

List pisany z Londynu, uwagi o rządzie w Sikorskiego i wieści o znajomych. PoJG 08.01 Zbyszewski W
1939-10-16, Wacław Alfred Zbyszewski

Przeczytaj cały list » jpg Przeczytaj cały list » jpg
Wieści o znajomych w Warszawie, Wilnie i Paryżu. Gratulacje za "Kurier Polski"... PoJG 08.01. Zbyszewski W
1939-11-25, Wacław Alfred Zbyszewski

Kochany Jurku, dziękuję Ci serdecznie za tak miły list z tyloma wiadomościami, oraz za Kurier Polski, którego Ci bardzo gratuluję – na pismo emigracyjne jest doskonały, biedny Kleszczyński bawi się w chłopomana, ale takie już czasy...

Przeczytaj cały list » jpg Przeczytaj cały list » jpg Przeczytaj cały list » jpg
Wieści o znajomych, sprawa brata Henryka... PoJG 08.01 Zbyszewski W
1940-04-15, Wacław Alfred Zbyszewski

Przeczytaj cały list » jpg Przeczytaj cały list » jpg
O patologicznej nienawiści do Rosji i ogólnie zasadach współpracy na przyszłość
1948-04-08, Jerzy Giedroyc

8 kwietnia [48]

Zbyszewski – Londyn
Kochany Wacku,
Naprawdę z dużą przykrością nie mogę skorzystać z nadesłanego mi artykułu. Przy całym szeregu trafnych uwag i ocen (żałuję tylko że są one już z takim talentem rozwijane na łamach „Lwowa i Wilna” przez Mackiewicza) dajesz paradoksy, których naprawdę nie jestem w stanie drukować nawet z zastrzeżeniem, że są to tylko poglądy autora. Zgadzam się z Tobą jeśli idzie o nierealność koncepcji międzymorza w ujęciu naszych urzędasów, ale nawet patologiczna nienawiść do Rosji nie może usprawiedliwić tezy, że Rosję należy traktować tylko jako teren dla koncesji nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale nawet i dla nas. Można kwestionować czy świadomość narodowa poszczególnych narodów Związku Sowieckiego jeszcze istnieje, ale w każdym razie nie można negować powstania narodu sowieckiego, który dzisiaj obejmuje znacznie większy teren niż Wielkorosja i który po przegranej wojnie na pewno nie zniknie. Dla uniknięcia nieporozumień na przyszłość może się umówimy, że nie będziesz w ogóle poruszał w artykułach do „Kultury”: a) zagadnień sowieckich, b) ukraińskich, c) prawosławia i greko-katolików. Jeżeli do tego dodasz warunek, by artykuły nam przysyłane nie były uprzednio wkładane łopatą do głowy Catowi, to myślę, że nasza współpraca wtedy nie napotka na najmniejsze trudności. Bardzo Cię proszę, byś nie wziął mi tego za złe i byś przełamał swoje lenistwo przysyłając mi możliwie jeszcze w tym miesiącu inny artykuł.
Ściskam Cię serdecznie i przy okazji bardzo dziękuję za życzliwość dla Dudka.
 

Przeczytaj cały list »

"... POD ŻADNYM POZOREM nie drukuj tego artykułu” – chodzi o artykuł o S. Mackiewiczu.


1958-06-22, Wacław Alfred Zbyszewski

K.J. Jak dotąd nie otrzymałem odpowiedzi na mój ostatni list do Ciebie sprzed 10 dni w sprawie tego nieszczęsnego artykułu o St. Mackiewiczu. Jaknajkategoryczniej muszę Cię prosić, byś POD ŻADNYM POZOREM nie ogłaszał tego artykułu, choćby z najdalej idącymi poprawkami. W obecnej sytuacji, nie tylko ja bym miał z tego powodu niekończące się trudności, ale co ważniejsze sam Mackiewicz przecież w obecnej koniunkturze bardzo być może, że będzie  musiał ponownie uciekać zagranicę, a w każdym wypadku będzie musiał cicho siedzieć i niczym nie zwracać na siebie uwagi. Koniecznie wstrzymaj ten cały artykuł, i rzuć go do kosza. Szalenie się martwię tym raptownym ”przymrozkiem", jak nazywa obecną sytuację w Polsce Adam Krzyżanowski, który snuje w listach do mnie najsmutniejsze przypuszczenia. Wszystko to szalenie mnie martwi i przygnębia.

Byłem w Bernie, widziałem Stempowskiego. Bardzo postarzał.

Ściskam Cię z falansterem b. serdecznie, jeszcze raz i nie drukuj tego artykułu.

 

Przeczytaj cały list » jpg
POWRÓT DO POCZĄTKU »