Logo Kultura Paryska 3 kwietnia 2020
A-Z
Brak czasu i prośba o omówienia
1948-05-26, Jerzy Giedroyc

Giedroyc żałuje, że Bocheński nie ma czasu na podjęcie współpracy z „Kulturą”. Prosi jednak o zastanowienie się nad przesyłaniem krótkich notatek o czytanych książkach. Redaktor chce także zrecenzować książkę filozofa „Europäische Philosophie der Gegenwart” i prosi o przesłanie egzemplarzy do redakcji czasopisma.

Przeczytaj cały list » jpg
POWRÓT DO POCZĄTKU »