Logo Kultura Paryska 21 września 2020
A-Z
Piszą o Józefie Łobodowskim

Wacław Iwaniuk, Józef Łobodowski, „Kultura” 1988, nr 12 (495), s. 127-129.
Paweł Libera, Józef Łobodowski (1909-1988) – szkic do biografii politycznej pisarza zaangażowanego,„Zeszyty Historyczne” 2007, nr 160, s. 3-34.Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, pod red. L. Siryk i E. Łoś, Lublin 2012.

POWRÓT DO POCZĄTKU »