Logo Kultura Paryska 17 stycznia 2018
A-Z
Hanna Świderska
Biografia
Pisarka, Publicystka, Historyczka ur. 9 grudnia 1930 r. w Łomży
Pseudonimy: Grażyna Nowak, Janina Kowalska
W lutym 1940 r. wraz z rodzicami - ojciec był inspektorem w Białowieskiej Dyrekcji Lasów Państwowych - została wywieziona w głąb ZSRS (Syberia, Kirgizja, Uzbekistan) W 1942 r. opuściła ZSRS z armią gen. W. Andersa i przez Iran i Irak trafiła do Palestyny. Uczyła się w szkole polskiej w Ain-Karem pod Jerozolimą. Od 1947 r.,  przez kilka lat mieszkała w obozie dla uchodźców w Wielkiej Brytanii. Polską maturę zdała w Stowell Park w 1950 r., a angielską w 1952 r.. W latach 1952-1956 studiowała historię na Uniwersytecie w Birmingham, gdzie uzyskała stopień B.A. W latach 1956-1958 studiowała w Oxfordzie, gdzie w 1958 r. obroniła pracę doktorską o Stanisławie Orzechowskim (1513-1566). Od 1961 r. pracowała w Bibliotece Brytyjskiej, w której kierowała działem polskim. Ogłosiła drukiem: „Kilka epizodów ze stosunków polsko-angielskich za panowania Władysława Jagiełły”, Londyn, 1958; „Z dziejów stosunków angielsko-krzyżackich, XIII-XIV w.”, Londyn, 1960; „The Old Polish Diets”, 1967; „Prince Adam Jerzy Czartoryski and the British Museum”, 1964; „A Polish follower of Wyclif (Andrzej Gałka) in the fifteenth century”, 1958. 
Drukowała m.in. w "Wiadomościach". W latach 70. w "Kulturze", pod pseudonimem Grażyna Nowak pomieszczała felietony z cyklu "List z Londynu". Pisała też pod własnym nawiskiem, zarówno w "Kulturze", jak i sporo w "Zeszytach Historycznych". W 1980 r. w Bibliotece Kultury ukazała się jej powieść "Pogranicze" (wydana pod pseudnomiem Janina Kowalska) poświęcona początkom polskiej, powojennej emigracji do Wielkiej Brytanii. Mieszka w Londynie.
W 1969 r. nagrodzona przez "Wiadomości" za najlepszy utwór prozą wydrukowany w tym piśmie tego roku. W 1970 r. otrzymała nagrodę Fundacji im. Kościelskich.
Poza IL wydała wspomnienia "Moje uniwersytety" wyd. PFK, Londyn 1971 r. (nagroda RWE). Jej wspomnienia znalazły się w antologii "W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali. Polska a Rosja 1939-1942" wyd. Aneks, Londyn 1983 r..
POWRÓT DO POCZĄTKU »