Logo Kultura Paryska 18 listopada 2017
A-Z
Bogumiła Berdychowska
Biografia
Publicystka, Historyczka ur. 10 stycznia 1963
​Publicystka, specjalistka od Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich. W  latach 1989 - 1994 kierowała w Ministerstwie Kultury i Sztuki Biurem ds. Mniejszości Narodowych. Od 1994 r. do 2002 r. była zastępczynią dyrektora V programu Polskiego Radia. Pracuje w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, gdzie jest koordynatorką Programu Gaude Polonia. Na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” obecna od połowy lat 90.
Uczestniczyła w wielu konferencjach i sympozjach poświęconych Instytutowi Literackiemu, w Polsce i na Ukrainie. Autorka publikacji m. in. w „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce” (Kijów), „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”. W 2014 r. współzałożycielka i członkini Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Autorka m.in.  antologii „Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w >Kulturze< 1947-2000”, (Instytut Książki 2016)  (wstęp można przeczytać tutaj)
POWRÓT DO POCZĄTKU »