Logo Kultura Paryska 19 listopada 2017
A-Z
Daniel Beauvois
Biografia
Pisarz, Publicysta, Historyk ur. 9 maja 1938 r. w Annezin-les-Béthune (Francja)

Historyk slawista, profesor Uniwersytetu Lille III i Uniwersytetu Paryż I
Studiował historię i slawistykę na Uniwersytecie Lille III. Po studiach przez kilka lat uczył języka rosyjskiego w szkole średniej (1964-1968) oraz prowadził wykłady z historii kultury polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Lille III (1967-1968).
W latach 1969-1972 przebywał w Polsce i był dyrektorem Centrum Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 1973-1978 pracował w Paryżu w sekcji historii nowożytnej i współczesnej Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). W tym okresie uzyskał na Uniwersytecie Paryż I stopień doktora (1977). Krótko (1978-1979) wykładał na Uniwersytecie Nancy II, następnie był profesorem na Uniwersytecie Lille III (1979-1994), gdzie m.in. kierował Centrum Studiów nad Kulturą Polską.
Od 1994 r. jest profesorem w Uniwersytecie Paryż I Panthéon-Sorbonne i dyrektorem Ośrodka Historii Narodów Słowiańskich.
Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowej Akademii Słowiańskiej w Kijowie oraz wielu prestiżowych francuskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Société Française d'Études du XVIII siécle, Société d'Histoire Moderne et Contemporaine, Société Française des Études Ukrainiennes, Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu i Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Warszawie.
Zajmuje się przede wszystkim historią kultury i oświaty oraz historią stosunków społecznych na dawnych polskich kresach wschodnich w XIX stuleciu, jest znawcą i badaczem historii Ukrainy. Od lat 80. XX w. publikował na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”. 

POWRÓT DO POCZĄTKU »