Logo Kultura Paryska 30 października 2020
A-Z
Zbigniew Brzeziński
Biografia
Inny, Publicysta ur. 28 marca 1928 r. w Warszawie zm. 26 maja 2017 r. w Falls Church (USA)

Amerykański politolog polskiego pochodzenia, sowietolog, geostrateg, doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych, autor licznych publikacji i książek.
Jego ojciec Tadeusz Brzeziński był dyplomatą, który w 1938 r. objął urząd konsula generalnego w Montrealu i z całą rodziną wyjechał do Kanady. Zbigniew Brzeziński studiował historię, filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie McGill w Montrealu, gdzie otrzymał tytuł magistra w 1950 r. Trzy lata później obronił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Harvarda, gdzie pracował do 1960 r. W 1958 r. otrzymał obywatelstwo amerykańskie. W latach 1960-1989 związany był z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku, gdzie  kierował Instytutem Badań nad Komunizmem. Był członkiem działu Planowania Politycznego Departamentu Stanu USA w latach 1966-1968. Pełnił funkcję doradcy prezydenta USA Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego w latach 1977-1981.
Pierwszy tekst zamieścił w grudniowej  „Kulturze” w 1956 r.  - „Sowiety: wrzesień 1956. Notatki i wrażenia z podróży”. Od tego momentu  datuje się jego współpraca z Instytutem Literackim, w czasie której opublikował artykuły poświęcone sytuacji politycznej w Związku Sowieckim, bloku wschodnim czy zagranicznej polityce amerykańskiej, przede wszystkim wobec krajów komunistycznych. 
Otrzymał tytuł doktora honoris causa: Georgetown University, Williams College, Fordham University, College of the Holy Cross, Alliance College, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Wileńskiego. Został odznaczony m.in.: Presidential Medal of Freedom, Orderem Orła Białego, Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, Ukraińskim Orderem Zasługi, Orderem Masaryka Republiki Czeskiej.


Bibliografia

W Instytucie Literackim
 
1990 – Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku. Tom 456.

Ponadto w języku polskim wydał m.in.:
Europa bez podziału, Londyn 1966
Jedność czy konflikty, Warszawa 1980
Cztery lata w Białym Domu: wspomnienia Doradcy do spraw Bezpieczeństwa Państwa, Warszawa 1989
Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Lublin 1990
Plan gry: USA-ZSRR, Warszawa 1990
Spadek po zimnej wojnie, 1993
Bezład: polityka światowa na progu XXI wieku, Warszawa 1994
Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998
Wizja Polski, Warszawa 2000
Wybór dominacja czy przywództwo, Kraków 2004
Druga szansa. Trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Warszawa 2008
Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »