Logo Kultura Paryska 22 stycznia 2020
A-Z
Jan Mieczysław Ciechanowski
Teksty najważniejsze

Wywiad z płk. dypl. Janem Rzepeckim
           „Zeszyty Historyczne” 1974, nr 27, s. 159-168
Wywiad z płk. dypl. Januszem Bokszczaninem
           „Zeszyty Historyczne” 1974, nr 27, s. 130-158
Wywiad z płk. dypl. Kazimierzem Irankiem-Osmeckim
           „Zeszyty Historyczne” 1988, nr 84, s. 221-226
Wywiad z gen. bryg. Tadeuszem Pełczyńskim
           „Zeszyty Historyczne” 1990, nr 93, s. 77-95
Stosunek rządu brytyjskiego do powstania warszawskiego
           „Zeszyty Historyczne” 1977, nr 42, s.27
Przystąpienie Anglii do wojny
           „Zeszyty Historyczne” 1990, nr 91, s. 17-36
Brytyjskie służby wywiadowcze i specjalne
           „Zeszyty Historyczne” 2003, nr 143, s.4-41

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »