Logo Kultura Paryska 29 lipca 2017
A-Z
Jan M. Ciechanowski
Biografia
Historyk ur. 16 kwietnia 1930 r. w Warszawie zm. 13 stycznia 2016 r. w Londynie

Żołnierz AK i powstaniec warszawski. Po powstaniu i wydostaniu się z obozu jenieckiego był żołnierzem II. Korpusu we Włoszech, gdzie uczył sie w gimnazjum i liceum 5. Kresowej Dywizji Piechoty.
Od 1946 r. w Wielkiej Brytanii, gdzie kształcił się najpierw w The Joseph Conrad School, a nastepnie skończył nauki polityczne i historię w London School of Economics and Political Science. Doktorat obronił w 1968 r. na podstawie pracy poświęconej Powstaniu Warszawskiemu. Rozprawa ukazała się w formie ksiązki w 1971 r., została wydana przez londyńskie wydawnictwo Odnowa.
Pracował m.in. jako profesor historii w University College London i w innych uczelniach brytyjskich, m.in. w School of Slavonic and East European Studies, University of London.
Był sekretarzem Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej ds. Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w II Wojnie Światowej i jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim powołanej do życia przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii w 2000 r. W połowie lat 90. brał udział w założeniu Centrum Studiów Europejskich wchodzącego w skład Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, w której był wykładowcą, szkoła ta istniała jednak bardzo krótko.
Wraz z Andrzejem Micewskim i Janem Kazimierzem Zawodnym otrzymał w 1979 r. nagrodę „Kultury” dla historyków, z okazji wydania 50. numeru „Zeszytów Historycznych”.

Bibliografia:
Poza Instytutem Literackim wydał:
Powstanie Warszawskie: zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego
           Londyn 1971
The Warsaw Rising of 1944
           Londyn 1974
O genezie i upadku II Rzeczypospolitej
           Londyn 1981
Na tropach tragedii – Powstanie Warszawskie 1944: wybór dokumentów wraz z komentarzem
           Warszawa 1992
„General Władysław Anders: soldier and leader of the free Poles in exile” (współautor)
           Londyn 2008
Wielka Brytania i Polska: od Wersalu do Jałty
           Pułtusk 2008

POWRÓT DO POCZĄTKU »