Logo Kultura Paryska 22 września 2017
A-Z
Maria Danilewicz Zielińska
Biografia
Publicystka ur. 29 maja 1907 w Aleksandrowie Kujawskim zm. 22 maja 2003 w Quinta das Romazeiras
Pseudonimy: m.z., mdz, m.l.d., m. d., Maria Danilewiczowa, Szperacz

Bibliografka, historyczka literatury, krytyczka literacka, pisarka, tłumaczka i działaczka emigracyjna.
Po wybuchu wojny przedostała się przez Rumunię, Jugosławię i Włochy do Francji. Od listopada 1939 r. do upadku Paryża pracowała najpierw w Biurze Poszukiwania Rodzin Polskiego Czerwonego Krzyża, a potem w Bibliotece Polskiej.
Lata 1940-1942 spędziła w schronisku dla uchodźców w Aix-les-Bains w Sabaudii. Dotarła do Portugalii, gdzie pracowała w Komitecie Opieki w dziale pomocy dla kraju i w placówce Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Lizbonie. W 1942 r. przybyła do Londynu, gdzie najpierw pracowała w biurze Funduszu Kultury Narodowej, następnie Bibliotece Polskiej w Londynie, którą kierowała do 1973 r.
Publikowała w wielu pismach emigracyjnych: w „Wiadomościach” (m.in. stała rubryka „Szkiełko i oko” pod pseudonimem „Szperacz”), w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (m.in. cykl „Jednym tchem” podpisany: a.m.z, Am, amz, M.D), w „Tygodniu Polskim” i „Na antenie”. 
Autorka licznych książek, prac redakcyjnych, opracowań, rozpraw i studiów. Od 1953 r. stale współpracowała z RWE (wygłosiła ok. 500 felietonów) i z Głosem Ameryki.
Działała w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Towarzystwie Historycznym i Polskim Towarzystwie Naukowym na Obczyźnie. Należała do komitetów redakcyjnych „Tek Historycznych”, „Antemurale” oraz „Materiałów do bibliografii, genologii i heraldyki polskiej”. Weszła w skład jury nagród: Fundacji im. Kościelskich w Genewie i londyńskich „Wiadomości”. Została wyróżniona nagrodami: w 1960 r. literacką im. H. Naglerowej; w 1970 r. Fundacji A. Jurzykowskiego; w 1979 r. Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; w 1996 edytorską polskiego Pen-Clubu.
Z Instytutem Literackim współpracowała od 1950 r. W „Kulturze” pisała głównie o czytelnictwie, sytuacji bibliotek w kraju i na emigracji, o historii, teorii literatury i krytyce literackiej. W latach 1963-1966 prowadziła stałą rubrykę „W oczach Londynu”, w latach 1969-1979 „Krajowe nowości wydawnicze”. Od połowy lat 80. publikowała recenzje w cyklu „Czytam”. 
W „Zeszytach Historycznych” ogłosiła kilka artykułów, głównie wspomnieniowych z lat międzywojennych i z czasów wojny.
„Kultura” przyznała jej dwukrotnie nagrody: w 1977 r. za działalność literacką i kulturalną oraz w 1983 r. literacką im. Zygmunta Hertza.

Bibliografia:
W innych oficynach wydała m.in.:
Blisko i daleko - opowiadania, Londyn 1953.
Dom - powieść, Londyn 1956.
Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy - szkice literackie, Londyn 1960.
Portrety pisarzy angielskich, Londyn 1962.
Literatura piękna i książka, Londyn 1966.
Kraj lat dziecinnych,  Londyn 1987.
Literatura wolnego słowa 1939-1986, Warszawa 1987.
Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.
Pierwsza miłość,  Warszawa 1995.
Przygoda bibliofilska, Warszawa 1995.
Książka i czytelnictwo polskie w Wielkiej Brytanii, Warszawa 1996.
Fado o moim życiu - rozmowy z Włodzimierzem Paźniewskim,  Toruń 2000.

POWRÓT DO POCZĄTKU »