Logo Kultura Paryska 18 listopada 2017
A-Z
Jacek Krawczyk
Biografia
Pracownik ur. w 1954 roku
Archiwista i bibliotekarz. Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał we Francji, pracował w paryskim Komitecie „Solidarności”. W Instytucie Literackim zatrudniony w latach 1985-2009. Uczestniczył w wydawaniu korespondencji Jerzego Giedroycia, przygotowując przypisy. W 1995 r. otrzymał Nagrodę Przyjaźni i Współpracy „Kultury”. W latach 2003-2009 był redaktorem kwartalnika „Zeszyty Historyczne”. Wydał we współpracy z Januszem Szymańskim „Bibliografię Zeszytów Historycznych 1-100”.
 
 
 
POWRÓT DO POCZĄTKU »