Logo Kultura Paryska 6 grudnia 2020
A-Z
Marek Krawczyk
Biografia
Inny ur. 25 kwietnia 1956 w Warszawie zm. 25 kwietnia 2012 w Warszawie

Od 1979 r. kolporter i składacz książek niezależnych w wydawnictwach NOWa i „Głos”. W 1981 r. koordynator zaopatrzenia dla „Głosu”, pracownik „Tygodnika »Solidarność«”.
Po ogłoszeniu stanu wojennego współpracownik podziemnego pisma „Wiadomości”. W styczniu 1982 r. aresztowany, miesiąc później skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata. 23 marca 1983 r. powtórnie aresztowany, zwolniony na mocy amnestii 22 VII 1983 r. Następnie kolporter „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, współpracownik podziemnych wydawnictw NOWa, Krąg, CDN, „Głos”. W maju 1984 r. ciężko pobity przez nieznanych sprawców. W 1985 r. współorganizował podziemne wydawnictwa: „Mysia 5” oraz „In Plus” . Od 1985 r. do 1989 r. współpracownik podziemnego tygodnika „CDN Głos Wolnego Robotnika”. Współpracownik wydawnictwa Most. W 1988 r. współzałożyciel Wydawnictwa PoMost.
W 1990 r. współzałożyciel Polskiej Izby Książki i Porozumienia Wydawców Książki Historycznej. W latach 1990-1992 wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim. Od 1992 r. do 1995 r. dyrektor Oficyny Wydawniczej „PoMost”.
Od 1995 r. do 2010 r. inicjator i współzałożyciel, a następnie prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. W latach 1999-2000 doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego Andrzeja Zakrzewskiego. Od 2001 r. do 2005 r. zorganizował serię wystaw i konferencji na temat Instytutu Literackiego w Paryżu, na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, na Litwie, w Czechach i we Francji. W 2003 r. współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Od 2007 r. do 2009 r. członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa Prószyński i S-ka. Od 2010 r. w Radzie Programowej Telewizji Polskiej, wybrany później na jej przewodniczącego.
 

POWRÓT DO POCZĄTKU »