Logo Kultura Paryska 6 grudnia 2020
A-Z
Jerzy Niezbrzycki
Biografia
Publicysta ur. 28 lipca 1902 w Winnicy na Podolu zm. 30 stycznia 1968 w Leesburg w USA
Pseudonimy: Z.-W. ze Stanisławem Zadrożnym, Ryszard Wraga, bernard andreus

Kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer wywiadu, pisarz i publicysta. Od najwcześniejszych lat angażował się w działania niepodległościowe, był członkiem POW-u i harcerzem.
Po I wojnie został dyplomatą w Kijowie, co pozwalało mu ukrywać działalność wywiadowczą. Zdobyta w tym okresie wiedza o Związku Sowieckim uczyniła z niego cenionego specjalistę w sprawach wschodnich, którego teksty były ważnym wkładem w początkowych latach działania „Kultury”. Niezbrzycki, który w czasopiśmie publikował pod pseudonimem „Ryszard Wraga”, był przyjacielem Jerzego Giedroycia z czasów pracy Redaktora w ministerstwie.
Po II wojnie światowej mieszkał w Londynie, później w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych. Zarówno jego przyjaźń z Giedroyciem, jak i publikacje w czasopiśmie zakończyły się po tzw. sprawie Miłosza. Niezbrzycki był zdania, że poeta jest agentem Polski Ludowej, a w związku z tym nie chciał publikować na tych samych łamach i nie popierał decyzji Redaktora o udzielaniu Miłoszowi wsparcia.

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »