Logo Kultura Paryska 3 kwietnia 2020
A-Z
Piszą o Innocentym Marii Bocheńskim

Olgierd Budrewicz, Mnich w ostrogach [w:] Ludzie trudnego pogranicza
           Warszawa 1990. 
Władysław Stróżewski, O. Profesor Józef Maria Bocheński
           „Kwartalnik Filozoficzny” 1995, tom XXIII. 

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »