Logo Kultura Paryska 22 stycznia 2020
A-Z
Piszą o Władysławie Pobóg-Malinowskim

Rafał Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji [w:] Druga wielka emigracja 1945-1990, t. III, Warszawa 1999.
Barbara Jakubowska-Malinowski, (Pobóg-Malinowski) Władysław [w:] Słownik biograficzny historii Polski, pod red. J. Chodery i F.Kiryka, t. 2: L - Ż , Wrocław 2005, s. 919.
Rocznik Służby Zagranicznej RP według stanu na 1 kwietnia 1938 r.,  Warszawa 1938, s. 204.
Jacek Piotrowski, Piłsudczycy bez lidera, Toruń 2003.
Polska służba zagraniczna po 1 września 1939 r., Londyn 1954, s. 51, 115.

POWRÓT DO POCZĄTKU »