Logo Kultura Paryska 29 lipca 2017
A-Z
Anna Supruniuk
Biografia
Publicystka, Historyczka ur. 21 września 1962 w Płońsku
Pseudonim: M.A.S. (wraz z mężem Mirosławem A. Supruniukiem)

Współautorka dwóch ostatnich tomów bibliografii wydawnictw Instytutu Literackiego. Autorka tekstów do „Kultury”. Pracownik UMK; w latach 1983-1989 kolporterka wydawnictw podziemnych (głównie prasy toruńskiej, studenckiej); 1985-1989 – współzałożycielka (wspólnie z M.A. Supruniukiem) oficyny wydawniczej TO –Toruńska Oficyna, która opublikowała przedruki Instytutu Literackiego, w tym książki G. Herlinga-Grudzińskiego, M. Danilewicz Zielińskiej, Z. Herberta, J. Kaczmarskiego i innych. Również kolporterka wydawnictw TO, redaktorka części książek; 1987-1988 – współzałożycielka i redaktorka (wspólnie z M.A. Supruniukiem) czasopisma poświęconego literaturze emigracyjnej „Eutopa” (z. 1-4); początek 1989 r. – współzałożycielka (wspólnie z M.A. Supruniukiem) Toruńskiego Towarzystwa Książki Nieocenzurowanej. Kuratorka (wspólnie z M.A. Supruniukiem) wystawy „Emisariusze innej Polski. Instytut Literacki w Paryżu 1946-1992” (1992).

POWRÓT DO POCZĄTKU »