Logo Kultura Paryska 2 grudnia 2020
A-Z
Leszek Szaruga
Biografia
Poeta, Publicysta ur. 28 lutego 1946 r. w Krakowie
Pseudonimy: Aleksander Wirpsza, Krzysztof Zawrat, Jadwiga Kwiatkowska, K. Z.

Poeta, tłumacz i krytyk literacki.
Właściwe nazwisko to Aleksander Wirpsza, tworzy pod pseudonimem „Leszek Szaruga”.
Ukończył studia polonistyczne i doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1979-89 był pracownikiem Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Przez pierwszą połowę lat 80. był redaktorem niezależnych pism („Puls”, „Opornik”, „Wybór”). Po 1989 r. powrócił z emigracji w Niemczech Zachodnich. W 2000 r. habilitował się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2003 r. jest wykładowcą historii literatury na Uniwersytecie Szczecińskim oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W „Kulturze” publikował od 1979 r. W latach 90. jego współpraca z czasopismem była bardzo ożywiona, publikował zarówno poezje, jak i omówienia i krytyki innych utworów. W 1999 r. został uhonorowany nagrodą literacką im. Zygmunta Hertza. Mieszka w Warszawie.

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »