Logo Kultura Paryska 29 lipca 2017
A-Z
Mirosław Supruniuk
Biografia
Publicysta, Historyk 9 lipca 1962 w Grudziądzu
Pseudonim: M.A.S. (wraz z żoną Anną Supruniuk)

Współautor dwóch ostatnich tomów Bibliografii wydawnictw Instytutu Literackiego. Autor tekstów do „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”. Pracownik Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Twórca Archiwum Emigracji w Toruniu; w latach 1983-1985 kolporter wydawnictw podziemnych (głównie prasy toruńskiej, studenckiej oraz wydawnictw CDN); w latach 1985-1989 założyciel (wspólnie z Anną Supruniuk) i redaktor oficyny wydawniczej TO –Toruńska Oficyna, która opublikowała prawie 30 tytułów, w tym przedruki Instytutu Literackiego: książki G. Herlinga-Grudzińskiego, M. Danilewicz  Zielińskiej, Z. Herberta, J. Kaczmarskiego i innych.
Autor redakcji, opracowań graficznych i wstępów do wydawanych książek; 1987-1988 – założyciel i redaktor (wspólnie z Anną Supruniuk) czasopisma poświęconego literaturze emigracyjnej „Eutopa” (z. 1-4); początek 1989 – założyciel (wspólnie z Anną Supruniuk) Toruńskiego Towarzystwa Książki Nieocenzurowanej oraz sygnatariusz aktu założycielskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie. Kurator (wspólnie z Anną Supruniuk) wystawy „Emisariusze innej Polski: Instytut Literacki w Paryżu 1946-1992” (1992). W 1993 r. otrzymał wyróżnienie australijskiej Fundacji POLCUL za organizację wystawy poświęconej Instytutowi Literackiemu w Paryżu. Był stypendystą Instytutu Literackiego (trzykrotnie w latach 1992-1995) oraz paryskiej Fundacji Pomocy Niezależnej Nauce Polskiej (1996).

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »