Logo Kultura Paryska 22 września 2017
A-Z
Zbigniew Sebastian Siemaszko
Biografia
Historyk ur. 28 X 1923 w Lachowszczyźnie

Inżynier elektroniki, historyk, pisarz, publicysta.
Uczęszczał do Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie. W 1940 r. został wywieziony nad Irtysz do Kazachstanu. Po zawarciu układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 r. wstąpił do Wojska Polskiego w Ługowoj. Na przełomie lat 1942-1943 został przeniesiony do ośrodka szkoleniowego „cichociemnych”  łącznościowców w Szkocji, gdzie został podchorążym. Od lipca 1944 r. był radiotelegrafistą w centrali radiowej Sztabu Naczelnego Wodza pod Londynem. Po wojnie zdał maturę w polskim gimnazjum w Szkocji. Studiował elektronikę w Polish University College i uzyskał tytuł B.Sc. na Uniwersytecie Londyńskim. Przez 34 lata pracował w przemyśle brytyjskim.
Współpracę z paryską „Kulturą” nawiązał jesienią 1959 r., publikując początkowo drobne teksty na różne tematy. Później jednak skoncentrował się na problematyce historycznej. Mieszka w Londynie.

 

 

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »