Logo Kultura Paryska 22 stycznia 2020
A-Z
Zbigniew Sebastian Siemaszko
Teksty najważniejsze

Rozmowa z gen. Andersem w dniu 31 lipca 1967 roku, „Kultura” 1970, nr 7-8 (274-275), s. 26-39.
Wojenne kontakty z Krajem, „Kultura” 1959, nr 5 (139), s. 135-141.
Retinger w Polsce w 1944 roku, „Zeszyty Historyczne” 1967, z. 12, s. 56-115.
Szara eminencja w miniaturze, „Zeszyty Historyczne” 1973, z. 23, s. 172-185.
Łączność radiowa Sztabu N[aczelnego] W[odza] w przededniu powstania warszawskiego, „Zeszyty Historyczne” 1964, z. 6, s. 64-116.
Misja kuriera politycznego Mostwina, „Zeszyty Historyczne” 1973, z. 26, s. 212-222.
Grupa Szańca i Narodowe Siły Zbrojne, „Zeszyty Historyczne” 1972, z. 21, s. 3-26.
Powstanie Warszawskie. Kontakty z ZSRR i PKWN, „Zeszyty Historyczne” 1969, z. 16, s. 5-66.
Rozmowy z kapitanem [Stanisławem] Szabunią. Z komentarzami płk. Janusza Prawdzic-Szlaskiego, „Zeszyty Historyczne” 1973, z. 25, s. 102-149.
Brygada Świętokrzyska (1945-1946), „Zeszyty Historyczne” 1976, z. 38, s. 31-58.Płk Janusz Prawdzic-Szlaski, organizator AK na Nowogródczyźnie, „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 67, s. 17-32.
Rozmowy z Wehrmachtem w Wilnie, luty 1944,  „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 69, s. 81-121.
Jeńcy wojenni (ZSSR 1939-1941), „Zeszyty Historyczne” 1987, nr 82, s. 86-105.Biskup wileński (1918-1925) Matulewicz na tle ówczesnych stosunków polsko-litewsko-białoruskich,„Zeszyty Historyczne” 1988, z. 84, s. 3-29.

Poza Instytutem Literackim wydał:
Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982.
Wojsko od podszewki: Sylwetki i sytuacje, Londyn 1984.
W sowieckim osaczeniu 1939-1943, Londyn 1991.
Łączność i polityka 1941-1946. Antologia, Londyn 1992.
Działalność generała Tatara 1943- 1949, Londyn 1999.
Zaplecze i młodość: (XV wiek – 17 września 1939), Londyn 2000.
Początki sowietyzacji (1939-1946), Londyn 2000.
Pod sowiecką władzą 1939-1943, Londyn 2001.
Ci którzy odeszli (1953-2002), Londyn 2002.
Radiotelegrafia i radiowywiad (1939-1946), Londyn 2003.
Lata zanikającej nadziei (1942-1945), Lublin 2006.
Sprawy i troski 1956-2005, Lublin 2006.
Józef Mackiewicz. Listy, opracowania, wspomnienia, Lublin 2009.
Generał Anders w latach 1892-1942, Lublin 2012.

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »