Logo Kultura Paryska 22 stycznia 2020
A-Z
Piotr Stefan Wandycz
Teksty najważniejsze

U źródeł paktu Skirmunt-Beneš
            „Kultura”, 1958, nr 11 (133), s. 119-126

Sojusz polsko-francuski z 1921 r.
           „Kultura”, 1959, nr 11 (145), s. 108-122

Studium stosunków polsko-sowieckich
            „Kultura”, 1962, nr 6 (176), s. 78-87

Trzy dokumenty, przyczynek do zagadnienia wojny prewencyjnej
            „Zeszyty Historyczne” (1963, z. 3, s. 7-14)           

Nieznane listy Petlury do Piłsudskiego
            „Zeszyty Historyczne” (1965, z. 8, s. 181-186)

Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920
           „Zeszyty Historyczne” (1967, z. 12, s. 2-24)

Odezwa Rządu Tymczasowego z marca 1917 r. a interwencja angielska
            „Zeszyty Historyczne” (1969, z. 15, s. 230-235)

Jeszcze o misji Jerzego Potockiego w 1933 roku
           „Zeszyty Historyczne” (1970, z. 18, s. 81-83)

Sprawa Józefa Becka jako attaché wojskowego w Paryżu
           „Zeszyty Historyczne” (1972, z. 22, s. 34-40)

August Zaleski, minister spraw zagranicznych RP w świetle wspomnień i dokumentów
           „Zeszyty Historyczne” (1970, z. 52, s. 5-139)

POWRÓT DO POCZĄTKU »