Logo Kultura Paryska 29 lipca 2017
A-Z
Tadeusz Wyrwa
Biografia
Historyk ur 15 marca 1926 w Warszawie zm. 20 listopada 2010 w Saint-Remy-les-Chevreuse

Pisarz, politolog, prawnik, historyk.
Podczas wojny walczył w oddziale AK dowodzonym przez swego ojca, kpt. Józefa Wyrwę. W 1944 r. zdał  maturę na tajnych kompletach. W 1945 r. więziony przez UB najpierw w Końskich, a potem w Łodzi, zdołał zbiec, ale zagrożony ponownym aresztowaniem w 1947 r. przez Czechosłowację przedostał się do Niemiec.
Na uniwersytecie w Kilonii studiował prawo, ale nie mogąc uzyskać prawa stałego pobytu, w 1949 r. wyjechał do USA. Tam w początkach 1950 r. popadł w spór z władzami, odmawiając służby w armii USA. Ostatecznie w listopadzie 1952 r. przybył do Hiszpanii, gdzie podjął studia politologiczne na uniwersytecie w Madrycie. Ukończył je oraz przygotował i obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk politycznych po 1958 r. W dwa lata później doktoryzował się w dziedzinie nauk politycznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO).

A jednak Paryż
W 1960 r. zamieszkał w Paryżu, tam pracował fizycznie i dalej studiował. W 1963 r. uzyskał doktorat z prawa na Sorbonie, a w 1968 r. kolejny, w zakresie literatury i nauk humanistycznych. W 1964 został przyjęty do pracy w prestiżowym Centre National de Recherche Scientifique, gdzie z czasem został dyrektorem studiów (kierownik badań), odpowiednik stanowiska profesora. Pracował tam do 1994 r.
Napisał kilkaset artykułów i studiów z dziedziny prawa porównawczego i historii nauk społeczno-politycznych, głównie w języku francuskim. Jednocześnie bardzo blisko współpracował z Instytutem Literackim, zamieszczając na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” ogromną ilość artykułów, notek, recenzji i listów do redakcji.
Od 1973 r. przyjeżdżał do Polski, by wziąć udział w konferencjach naukowych, a zwłaszcza po 1990 r. zintensyfikował swój udział w życiu naukowym kraju.
Należał do wielu towarzystw: był członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zagranicznym Towarzystwa Historyczno-Literackiego, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (2007). W 1991 r. otrzymał nagrodę „Kultury”, a ponadto nagrody: Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1993), Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (2002), Nagrodę im. Jerzego Giedroycia (UMCS Lublin, 2002).

POWRÓT DO POCZĄTKU »