Logo Kultura Paryska 19 listopada 2017
A-Z
Janusz Kazimierz Zawodny
Biografia
Historyk ur. 11 grudnia 1921 r. w Warszawie zm. 8 kwietnia 2012 r. w Brush Prairie (USA)

Politolog i historyk, oficer Wojska Polskiego, badacz zbrodni katyńskiej.
Uczestniczył w kampanii wrześniowej. We Włodzimierzu Wołyńskim dostał się do sowieckiej niewoli, po czym uciekł i dotarł do Warszawy. Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej przybierając pseudonim „Miś”. Walczył w powstaniu warszawskim. W stopniu podporucznika był dowódcą jednego z plutonów baonu AK „Łukasiński”, a później zastępował dowódcę kompanii w zgrupowaniu „Sosna” na Starym Mieście. W walkach został dwukrotnie rannny. Po powstaniu trafił do obozu jenieckiego w Murnau. Po wojnie wstąpił do 12. Pułku Ułanów Podolskich w ramach 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W Wielkiej Brytanii ukończył roczny kurs London School of Foreign Trade, po czym został zdemobilizowany.
Od 1948 r. w USA. Studiował na Wydziale Nauk Politycznych na University of Iowa i na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii. Doktoryzował się w 1955 r. W latach 1955–1958 wykładał politologię na Princeton University, od 1958 r. jako docent wykładał na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Stanford i w San Francisco State College. Od 1965 r. do 1975 r. był profesorem w University of Pennsylvania w Filadelfii. Od 1975 r. do 1982 r. kierował katedrą stosunków międzynarodowych w Claremont Graduate School i Pomona College. Był także wykładowcą na University of Oxford. W 1982 r. przeszedł na emeryturę.
W latach 1979–1984 był konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
Był badaczem zbrodni katyńskiej. Jego wydana w 1962 książka Death in the Forest. The Story of the Katyn Forest Massacre (Śmierć w lesie. Historia mordu katyńskiego) była wielokrotnie wznawiana i wydawana w wielu krajach. 17 maja 2000 r. przekazał do Archiwum Akt Nowych zgromadzone przez siebie dokumenty zbierane od 1942 r.
Publikował na łamach "Kultury" i w "Zeszytach Historycznych"
Kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari i wielu orderów oraz odznaczeń.
Jest pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

POWRÓT DO POCZĄTKU »