Logo Kultura Paryska 16 sierpnia 2017
A-Z
Jerzy Stempowski, Jerzy Timoszewicz, Felietony dla Radia Wolna Europa

Warszawa 1995

Twój Styl

Anna Radziukiewicz, Michał Bołtryk, Precz z mnichami: (Jerzy Giedroyć, Mikołaj Kozakiewicz, Jacek Kuroń, Kazimierz Morawski i Jerzy Nowosielski mówią o tolerancji w Polsce)

Białystok 1995

Orthdruk

Jerzy Giedroyc, Zwalczałem „Wiadomości”

Toruń 1995

UMK

Zbigniew Florczak, Grypsy i reminiscencje

Londyn 1995

Aneks

Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce

Warszawa 1994
Oprac. i posłowie Krzysztof Pomian. Warszawa 1994, Czytelnik

Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz, Listy 1950-1969

Warszawa 1993
Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór i oprac. Andrzej St. Kowalczyk. Czytelnik

Jerzy Stempowski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, W doline Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie

Warszawa 1993

LNB

Jerzy Giedroyc, Rosyjskie oficyny wydawnicze na obczyźnie: YMCA Press i żizń s Bogom

Warszawa 1993

Biblioteka Narodowa

Józef Olejniczak, Arkadia i małe ojczyzny: Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz

Kraków 1992

Oficyna Literacka

Marek Zieliński, Anty-Kultura

Warszawa 1992

Oficyna Wydawnicza Pomost

POWRÓT DO POCZĄTKU »