Logo Kultura Paryska 16 sierpnia 2017
A-Z
Renata Gorczyńska, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem

Kraków 1992

Wydawnictwo Literackie

Zygmunt Hertz, Listy do Czesława Miłosza

Paryż 1992

Wybór i oprac. Renata Gorczyńska, Instytut Literacki

Jan Tomkowski, Jerzy Stempowski

Warszawa 1991

Oficyna Wydawnicza Interim

Elżbieta Durlik, Gustaw Herling-Grudziński: zestawienie bibliograficzne

Kielce 1991

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Rafał Habielski, Niezłomni nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg. 1940-1981

Warszawa 1991

PIW

Krzysztof Dybciak, Krzysztof Klępka, Zostało tylko słowo: wybór tekstów o „Kulturze” paryskiej i jej twórcach

Lublin 1990

Wydawnictwo FIS

Krzysztof Kopczyński, Przed przystankiem Niepodległość: Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980-1989

Warszawa 1990

Biblioteka „Więzi”

Zostało tylko słowo... Wybór tekstów o „Kulturze” paryskiej i jej twórcach

Lublin 1990

Fis

Krzysztof Kopczyński, Przed przystankiem Niepodległość. Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980-1989

Warszawa 1990
Biblioteka Więzi

Jerzy Stempowski, Jerzy Timoszewicz, Klimat życia i klimat literatury

Warszawa 1988

Czytelnik

POWRÓT DO POCZĄTKU »