Logo Kultura Paryska 16 sierpnia 2017
A-Z
Iwona Hofman, Wokół idei Jerzego Giedroycia: w dziesiątą rocznicę odejścia redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia nagrody naukowej jego imienia

Lublin 2011

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Jerzy Huczkowski, Spotkałem Jerzego Giedroyca: listy 1993-2000

Kraków 2011

Universitas

Agnieszka Rydz, Traumatyczna pamięć Wacława Iwaniuka

Poznań 2011

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Michał Siudak, Perspektywa dialogu polsko-ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury” w latach 1947-1991 : Giedroyc, Mieroszewski, Łobodowski

Kraków 2010

Wydawnictwo Szwajpolt Fiol

Jacek Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu kultury paryskiej: przezwyciężenie katastrofizmu odrzucenie mesjanizmu

Lublin 2010

Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności: archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia

Lublin 2010

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Iwona Hofman, Leopold Unger, Teczki Giedroycia

Lublin 2010

UMCS

Tomasz Czarnota, Jerzy Giedroyc – homo collector: przyczynek do badań nad zjawiskiem kolekcjonerstwa drugiej wielkiej emigracji

Kraków 2010

Polska Akademia Umiejętności

Jerzy Giedroyc, Aleksander Janta-Połczyński, Korespondencja 1947-1974

Warszawa 2009
Wybór i oprac. Paweł Kądziela, Biblioteka Narodowa

Andrzej Mencwel (red.), Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy

Warszawa 2009
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

POWRÓT DO POCZĄTKU »