Logo Kultura Paryska 16 sierpnia 2017
A-Z
Rafał Habielski, Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu Młodych” do „Kultury”

Warszawa 2007
Biblioteka Więzi

Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Realiści z wyobraźnią. Kultura 1976-2000: wybór tekstów

Lublin 2007

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego

Bogdan Osadczuk, Basil Kerski, Niepodległa Ukraina: wybór szkiców, artykułów i rozmów (1991-2006)

Sejny 2006

Pogranicze

Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Z dziejów Biblioteki Kultury: 1946-1966

Warszawa 2006

Seria „Monografie”. IPN

Barbara Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981

Warszawa 2006

„Zeszyty Literackie”

Rok 2006 Rokiem Jerzego Giedroycia

Bielsko-Biała 2006

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Z dziejów Biblioteki Kultury 1946-1966

Warszawa 2006

Przewodnik po działalności wydawniczej Instytutu Literackiego od początków w Rzymie do roku 1966. Przewodnik po autorach i spis wydawnictw IL. Nakładem Instytutu Pamięci Narodowej.

kulturaparyska.com/download/index

Timothy Snyder, Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999

2006
Pogranicze

Andrzej St. Kowalczyk, Od Bukaresztu do Laffittów. Jerzego Giedroycia Rzeczpospolita epistolarna

Sejny 2006

Seria „Ornamenty historii”. Fundacja „Pogranicze”

Jerzy Giedroyc, Emigracja ukraińska, Listy 1950-1982

Warszawa 2005
Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór i oprac. Bogumiła Berdychowska, Czytelnik

POWRÓT DO POCZĄTKU »