Logo Kultura Paryska 16 sierpnia 2017
A-Z
Jerzy Stempowski, Od Berdyczowa do Lafitów

Wołowiec 2001

Wydawnictwo Czarne

Leszek Szaruga, Przestrzeń spotkania. Eseje o „Kulturze” paryskiej

Lublin 2001

Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Leopold Unger, Intruz

Warszawa 2001

Prószyński i S-ka

Jerzy Giedroyc – Redaktor – Polityk – Człowiek

Lublin 2001

Red.: Krzysztof Pomian, UMCS

Basil Kerski, Andrzej St. Kowalczyk, Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem

Lublin 2001
UMCS

Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia

Warszawa 2000

Czytelnik

Jerzy Giedroyc, Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Fragment rozmowy z Mirosławem A. Supruniukiem

Toruń 2000
„Archiwum emigracji”, zeszyt 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz, Listy 1945-1963

Warszawa 2000

Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór Aleksandra Ziółkowska-Boehm, oprac. A. Ziółkowska-Boehm i Jacek Krawczyk, Czytelnik

Jerzy Stempowski, Barbara Toruńczyk, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Listy do różnych adresatów: do Marii i Józefa Czapskich, Jana Kotta, Czesława Miłosza, Marii i Stanisława Stempowskich, Wiktora Weintrauba, Józefa Wittlina

Warszawa 2000

Zeszyty Literackie

Bohdan Osadczuk, Ukraina, Polska, świat

Sejny 2000

Fundacja Pogranicze

POWRÓT DO POCZĄTKU »