Logo Kultura Paryska 16 sierpnia 2017
A-Z
Ewa Berberyusz, Książę z Maisons-Laffitte

Warszawa 2000
Oficyna Wydawnicza Rytm

Janusz Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego

Lublin 2000

Wyd. 2. UMCS

Paweł Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej

Warszawa 1999

Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 2. Więź

Andrzej Friszke, Życie polityczne emigracji

Warszawa 1999
„Druga Wielka Emigracja 1945-1990”. T. 1. Więź

Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, Listy 1949-1956

Warszawa 1999
T. I-II. Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór Krzysztof Pomian, oprac. Jacek Krawczyk, Krzysztof Pomian, Czytelnik

Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976

Lublin 1999
T. I-II. Oprac. i wstęp Grażyna Pomian. UMCS

Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej

Wrocław 1999

Wyd. 2. Uzupełnione przez autorkę. Ossolineum

Karol Jonca, Wrocławska laudacja dla Jerzego Giedroycia

Wrocław 1999

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Renata Gorczyńska, Portrety paryskie

Kraków 1999

Wydawnictwo Literackie

Rafał Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji

Warszawa 1999
„Druga Wielka Emigracja 1945-1990”. T. 3, Więź

POWRÓT DO POCZĄTKU »