Logo Kultura Paryska 2 lipca 2020
A-Z
 
Anita Balon, Sprawa Taterników

Warszawa 2008
Praca dyplomowa napisana na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra hab. Rafała Habielskiego.

Iwona Hofman, Polska – Niemcy – Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”

Lublin 2008

Rządowy projekt badawczy własny. Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Iwona Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”

Poznań 2004

Praca habilitacyjna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

POWRÓT DO POCZĄTKU »