Logo Kultura Paryska 20 października 2018
A-Z
Marian Stępień, Wśród emigrantów

Kraków 2007

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Timothy Snyder, Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999

2006
Pogranicze

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką: studia i szkice w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych”

Łódź 2005
Pod red. nauk. Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego. Wydawnictwo Ibidem, Kurowice koło Łodzi.

Jan Pomorski, „Jerzego Giedroycia rozumienie historii”; Rafał Stobiecki, „Wątki historiograficzne na łamach „«Zeszytów Historycznych»” paryskiej „Kultury” (1962-1989)”; Sławomir M. Nowinowski, „Historia dyplomacji II Rzeczypospolitej na łamach „«Zeszytów Historycznych»” (1962-2002)”; Andrzej Stępnik, „Ukraina, Litwa i Białoruś w „«Zeszytach Historycznych”» (1962-1991)”; Ewa Rybałt, „Od normalizacji do strategicznego partnerstwa. Przyczynek do problemu stosunków polsko-ukraińskich w myśli politycznej Jerzego Giedroycia”.

Jerzy Stempowski, Od Berdyczowa do Lafitów

Wołowiec 2001

Wydawnictwo Czarne

Leszek Szaruga, Przestrzeń spotkania. Eseje o „Kulturze” paryskiej

Lublin 2001

Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Jerzy Stempowski, Barbara Toruńczyk, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Listy do różnych adresatów: do Marii i Józefa Czapskich, Jana Kotta, Czesława Miłosza, Marii i Stanisława Stempowskich, Wiktora Weintrauba, Józefa Wittlina

Warszawa 2000

Zeszyty Literackie

Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski, Listy 1946-1969

Warszawa 1998

T. I-II. Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór i oprac. Andrzej St. Kowalczyk, Czytelnik

Jerzy Stempowski, Jerzy Timoszewicz, Felietony dla Radia Wolna Europa

Warszawa 1995

Twój Styl

Jerzy Stempowski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, W doline Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie

Warszawa 1993

LNB

Jerzy Stempowski, Jerzy Timoszewicz, Klimat życia i klimat literatury

Warszawa 1988

Czytelnik

POWRÓT DO POCZĄTKU »