Logo Kultura Paryska 4 lipca 2020
A-Z
Bogdan Osadczuk, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Basil Kerski, Krzysztof Zastawny, Rozmovy z Bohdanom Osadchukom

Kyïv 2009

Dukh i Litera

Małgorzata Zemła, Der polnische Essay und seine kulturmodellierende Funktion (Jerzy Stempowski und Czesław Miłosz)

München 2009

Verlag Otto Sagner. Seria: Slavistische Beiträge

Oleksandra Hnatiuk, Jerzy Giedroyc, Polsko-ukraïns’kyi dialoh: chasopys „Kultura” ta ioho spadshchyna: do storichchia Jezhy Gedroitsia: universytets’kyi dialoh

L’viv 2007
L’vivs’kyi natsional’nyi universytet imeni Ivana Franka. Tsentr humanitarnykh doslidzhen.
Vyd-vo Smoloskyp

Jerzy Stempowski, Von Land zu Land: Essays eines Kosmopolen

Berlin 2006

Friedenauer Presse

Ježy Giedroyc, Adam Malʹdzis, Na ŭšanavanne pamjaci Ježy Hedrojca : matėryjaly Mižnarodnaj Navukovaj Kanferencyi „Kancepcyja ULB” (Ukraina, Litva, Belarusʹ) – ad idei da realizacyi (Minsk, 8 – 10 červenja 2006 h.); vybranyja artykuly z peryjadyčna

Minsk 2006

Mižnarodnaja Navukovaja Kanferencyja „Kancėpcyja ULB”; Polski Instytut
Knihazbor

Jerzy Giedroyc i Białoruś

 Materiały z konferencji Międzynarodowego Okrągłego Stołu, Mińsk 2001 r. Teksty po białorusku i polsku, wyd.  Biełaruski knigazbor, Mińsk 2006 r.

Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Ein ukrainischer Kosmopolit mit Berliner Adresse: Gespräche mit Bohdan Osadczuk

Osnabrück 2004
Fibre Verlag

Ežy Hedrojc i Belarus: matėryjaly mižnarodnaha „kruhlaha stala” (Minsk 2001): vybranyja artykuly z peryjadyčnaha druku

Minsk 2006

Belaruski Knihazbor

Stefan Meller, Thierry de Montbrial, Mémoires d'un combat: Kultura, 1947-2000

Paris 2001

Ifri

Basil Kerski, Łukasz Gałecki, Die polnische Emigration und Europa, 1945-1990: eine Bilanz des politischen Denkens und der Literatur Polens im Exil

Osnabrück 2000
Fibre Verlag

POWRÓT DO POCZĄTKU »