Лого Парижская Культура 11 августа 2020
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
АРХИВ АКТУАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

Nagrody toruńskiego "Archiwum Emigracji"

Podczas inauguracji roku akademickiego UMK Mirosław Supruniuk - szef toruńskiego Archiwum Emigracji wręczył nagrody i wyróżnienia. Jury XIII edycji Konkursu o Nagrodę „Archiwum Emigracji”, w kategorii prac magisterskich nagrodziło mgr Annę Malinowską z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Listy do matki jako piśmienna praktyka życiowa (na przykładzie listów Konstantego A. Jeleńskiego do Teresy Jeleńskiej)”; wyróżnienie przyznano mgr Agnieszce Chwiałkowskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pracę z historii sztuki „Sophie Postolska – próba monografii”. W kategorii prac doktorskich nagrodę przyznano dr Ewie Dryglas-Komorowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rozprawę pt. „Miłosz a malarstwo. Wybrane zagadnienia”.

Nagrody i wyróżnienia ufundowała Kancelaria Senatu RP, konkurs obywa sie ppod patronem Marszałka Senatu.
Profil Archiwum Emigracji na FB