Лого Парижская Культура 8 июля 2020

Henryk Sienkiewicz
Legiony

Mało znana powieść Sienkiewicza. Ukazuje rzeczywistość polską pod zaborem pruskim; opowiada o żołnierzach polskich walczących we włoskich legionach przeciw Monarchii Habsburskiej.

К НАЧАЛУ »