Лого Парижская Культура 15 декабря 2019

Andrzej Chciuk
Smutny uśmiech

Na treść książki polskiego emigranta osiadłego w Australii składają się dwa opowiadania o tematyce emigracyjnej: dziennik emigranta w konwencji kabaretowej oraz nowela obyczajowa osadzona w australijskich realiach.

К НАЧАЛУ »