Лого Парижская Культура 2 апреля 2020

Andrzej Chciuk
Smutny uśmiech

Na treść książki polskiego emigranta osiadłego w Australii składają się dwa opowiadania o tematyce emigracyjnej: dziennik emigranta w konwencji kabaretowej oraz nowela obyczajowa osadzona w australijskich realiach.

К НАЧАЛУ »