Лого Парижская Культура 24 января 2020

Чеслав Милош
Traktat poetycki

„«Traktat poetycki» stawiał diagnozę polskiej poezji, wspartą oceną dziejów europejskiej cywilizacji, oglądanych z perspektywy doświadczeń II wojny światowej.” (prof. Aleksander Fiut w „Tygodniku Powszechnym”)

К НАЧАЛУ »