Лого Парижская Культура 2 июля 2020

Aleksander Hertz
Amerykańskie stronnictwa polityczne (Mechanizm demokracji)

Hertz zajmuje się historią i działaniem systemu partyjnego w USA, wpływem interesów na politykę oraz programem politycznym poszczególnych stronnictw.

К НАЧАЛУ »