Лого Парижская Культура 26 ноября 2020

Andrzej Stawar
Pisma ostatnie

Dokumenty – zeszyt 10. Analiza i krytyka komunizmu dokonana piórem przedwojennego komunisty. Swój rękopis autor przekazał Redaktorowi tuż przed śmiercią podczas niespodziewanej wizyty w Paryżu.

К НАЧАЛУ »