Лого Парижская Культура 2 апреля 2020

Alicja Zawadzka-Wetz
Refleksje pewnego życia. Wspomnienia

Książka zawiera obserwacje i oceny autorki (jest swojego rodzaju kroniką dziejów), byłej członkini Partii, dotyczące najważniejszych wydarzeń w Polsce, w latach 1939-1961.

К НАЧАЛУ »