Лого Парижская Культура 25 мая 2020

Юлиуш Мерошевский
Polityczne neurozy

Mieroszewski komentuje bieżące wydarzenia polityczne i odpowiada na pytania o źródła polskiej neurozy antyrosyjskiej.

К НАЧАЛУ »