Лого Парижская Культура 6 декабря 2019

Marek Tarniewski
Porcja wolności. (Październik 1956)

Książka Jakuba Karpińskiego (pseud. Marek Tarniewski) poświęcona wydarzeniom Października 1956 roku, analizuje jego genezę, zakres oddziaływania i znaczenie.

К НАЧАЛУ »