Лого Парижская Культура 29 марта 2020

Henryk Siewierski
Spotkanie narodów

Prezentacja losów Polaków w Związku Sowieckim w czasie II wojny światowej, na tle różnych, wspólnych wydarzeń historycznych łączących oba kraje.

К НАЧАЛУ »