Лого Парижская Культура 8 июля 2020

Чеслав Милош
Rok myśliwego

Osobliwy diariusz jednego roku (od sierpnia 1987 do sierpnia 1988), który zawiera nie tylko sporządzane „na gorąco” refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w ogrodzie i własnej twórczości, ale także wspomnienia.

К НАЧАЛУ »