Лого Парижская Культура 21 октября 2020
 • Środki polityki gospodarczej

  Polemika z Wacławem A. Zbyszewskim, dotycząca oceny, wydanej nakładem „Kultury”, książki Stanisława Gryziewicza „Środki polityki gospodarczej”.
 • Rzeczywistość

  ( USA )
  Krytyczna ocena powojennej rzeczywistości polskiej. Autor zwraca uwagę, że chociaż w okresie okupacji niemieckiej nie było w Polsce quislingów, to obecnie kraj komunizowany jest głównie polskimi rękami.
 • Nowa książka Czapskiego

  Krótkie omówienie „Na nieludzkiej ziemi” Józefa Czapskiego, wydanej przez Instytut Literacki „Kultura” w roku 1949.
 • Silva rerum

  Wiadomości, nr 191
  1949
  ( Wielka Brytania )
  Kontrowersje związane z drukiem w paryskiej „Kulturze” początku książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego „Wrażenia z Polski 1948”.
 • Fragmenty krajowe i Emigracyjne

  Rzeczpospolita
  ( Polska )
  Krajowe pismo polemizuje m. in z zamieszczonym w nr 3 (20) „Kultury” artykułem Aleksandra Korczyńskiego, w którym powojenna Polska postrzegana jest jako „kraj quislingów”
К НАЧАЛУ »