Лого Парижская Культура 26 сентября 2020
 • Moralne oblicze emigracji w Anglii

  Informacja Prasowa, nr 176
  ( Francja )
  Notatka składająca się z kilku większych fragmentów artykułu Wacława A. Zbyszewskiego, zaczerpniętych z „Kultury”. Autor maluje dosyć pesymistyczny obraz moralnego oblicza emigracji.
 • „Kultura”

  Słowo Katolickie
  Przegląd zawartości „Kultury” nr 4-5 (21-22). Numer przynosi m. in. komunikat redakcji, że pismo wydawane dzięki jednorazowej subwencji gen. Władysława Andersa przyznanej Instytutowi Literackiemu, od lipca 1949 roku staje na własnych nogach.
 • Londyńskie sensacje

  Słowo Katolickie
  ( Niemcy )
  Szereg krytycznych uwag pod adresem londyńskich „kół i czynników”, które zdaniem autora, stają się „izolowaną oligarchią” i zatracają łączność ze sposobem myślenia i odczuwania szerokich kręgów polskiej emigracji.
 • Dramat „Rodziny Koneckich”. Historia rezygnacji prof. H. Mościckiego z Urzędu Prezydenta

  Nowy Świat (Polish Morning World)
  ( USA )
  Zapiski ambasadora Polski w Rumunii, Rogera Raczyńskiego, dotyczące ewakuacji władz polskich do tego kraju w 1939 roku i okoliczności rezygnacji Ignacego Mościckiego z urzędu prezydenta RP.
 • Z notatnika podróży (5)

  Dziś i Jutro, nr 8 (170)
  ( Polska )
  Krytyczna ocena powojennej emigracji dokonana z punktu widzenia wydawanego w kraju pisma katolików, popierających działania obozu komunistycznego. Efekt podróży zagranicznej.
К НАЧАЛУ »