Лого Парижская Культура 26 сентября 2020
 • O Polsce

  Nowy Świat, nr 4
  19.01.1949
  ( USA )
  Sylwetka Aleksandra Janty-Połczyńskiego i jego książka „Wracam z Polski 1948”.
 • Sprawa bynajmniej nie wyczerpana

  Pod Prąd. Pismo myśli niepodległej w Szwajcarii (Fryburg), nr 2 (130)
  20.01.1949
  ( Szwajcaria )
  Hieronim Łękawicki odnosi się do dwóch tekstów w „Kulturze”, które stały się przyczyną burzy polemicznej w emigracyjnej prasie, eseju Andrzeja Bobkowskiego „Powrót” i reportażu Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski”. Autor solidaryzuje się z Jerzym Giedroyciem, który musiał zaprzestać druku dalszych fragmentów reportażu Janty.
 • 1949_028

  Pod Prąd. Pismo myśli niepodległej w Szwajcarii (Fryburg), nr 2 (130)
  20.01.1949
  ( Szwajcaria )
  Ogłoszenie o wydaniu drukiem w roku 1949 przez Instytut Literacki „Środków polityki gospodarczej” Stanisława Gryziewicza.
 • 1949_029

  Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, nr 25
  29.01.1949
  ( Wielka Brytania )

  Informacja o rezygnacji dwóch członków Zarządu Związku Pisarzy Polskich w Londynie, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Tadeusza Sułkowskiego, oczekujacych by Związek Pisarzy Polskich zajął bardziej krytyczne stanowisko wobec decyzji spółki wydawniczej „Gryf”, dotyczącej reportażu Janty-Połczyńskiego.

 • Satyra w Kraju

  Placówka, nr 5(31)
  29.01.1949
  Kilka krajowych anegdot, zaczerpniętych z książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski”
К НАЧАЛУ »